ZAPYTAJ O MONTAŻ
MASZ PYTANIE?
ZADZWOŃ: 504 362 752

SPRZEDAŻ I MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnie JPR AQUA

Oczyszczalnie FAMILY to przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych z drenażem rozsączającym. Mają zastosowanie dla domów (i innych obiektów), w których przebywają maksymalnie 22 osoby – stali mieszkańcy. W przypadku tej oczyszczalni, tak naprawdę, tylko powierzchnia działki jest parametrem ograniczającym. Przy wysokim poziomie wód gruntowych (mniej niż 1,5m) można zastosować oczyszczalnię FAMILY z drenażem rozsączającym w nasypie z przepompownią ścieków podczyszczonych (należy pamiętać o odpowiednim posadowieniu osadnika).

Dla gruntu źle przepuszczalnego też istnieją rozwiązania: oczyszczalnia z drenażem rozsączającym z wymianą gruntu na polu drenażowym i odpowiednim zainstalowaniem.
Przeznaczenie zbiornika
 • przy niskim poziomie wód gruntowych (wody gruntowe na poziomie 1,5 metra i głębiej)
 • dla gruntu dobrze przepuszczalnego (gleby lekkie)
 • na działce o odpowiedniej powierzchni (drenaż rozsączający, odległości ochronne, itd.)
Zalety
 • wywóz nieczystości tylko raz na 2 lata
 • prosta i bardzo tania eksploatacja, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy
 • 100% w pełni szczelny zbiornik,dzięki któremu ścieki nie przedostaną się do gleby
 • oczyszczone ścieki spełniają normy wyznaczone przez prawo
 • oczyszczalnia ekologiczna to rozwiązanie w pełni ekologiczne i nie zagraża otoczeniu
 • oczyszczalnia z drenażem to najdłuższa żywotność z pośród oczyszczalni ekologicznych
 • prosta konstrukcja i niskie koszty zakupu urządzeń
 • niska awaryjność
 • samodzielne przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego 2 razy do roku
 • odprowadzana do gruntu substancja nie wymaga usunięcia nieczystości przez pojazd asenizacyjny
 • gwarancja producenta 10 lat
   

Dlaczego MY??

 • gwarancja na montaż 3 lata !!!
 • montaż w 1 dzień
 • terminowość
 • konkurencyjna cena
 • wszystkie proponowane przez nas oczyszczalnie gwarantują zgodność z normami wyznaczonymi przez rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

Parametry ścieku po przejściu dwóch procesów oczyszczania spełniają rozporządzenia polskie i unijne.
 

Oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych w przydomowej oczyszczalni ścieków zachodzi w dwóch następujących po sobie etapach:

1. Podczyszczanie

2. Doczyszczanie

Podczyszczanie – w osadniku gnilnym

W osadniku gnilnym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Cząstki cięższe od wody opadają na dno i tworzą osad – ( proces sedymentacji). Osad ten ulega procesowi fermentacji, w czasie, której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane a substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które gromadzą się na dnie osadnika. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się, tzw. Kożuch (utworzony z zanieczyszczeń lżejszych od wody – najczęściej tłuszczy), oraz piana powstająca przy procesie fermentacji (w warunkach beztlenowych) różnych substancji zawartych w ściekach. Aby proces ten był skuteczny musi trwać, co najmniej 3 dni – stąd wymaganie właściwej pojemności zbiornika w zależności od ilości podczyszczonych ścieków. Dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinę w około 60-75%, Producent przyjmuję, iż ścieki na wylocie z osadnika są podczyszczone w około 65%.

Doczyszczanie – różne systemy

Podczyszczanie odbywa się w sadniku gnilnym (inaczej: osadnik gnilny jest jedynym możliwym miejscem podczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków) –etap doczyszczania może odbywać się w różnych konstrukcjach. Np w drenażu rozsączającym lub w tunelach drenarskich. Jakakolwiek by ta konstrukcja nie była, musi ona służyć jednemu celowi: ma stworzyć optymalne warunki do tlenowego doczyszczania ścieków wypływających z osadnika gnilnego.

 

Tabela rozmiarów oczyszczalni JPR AQUA

Liczba osób Osadnik gnilny Przepustowość osadnika Studzienka
rozdzielcza
Drenaż ø wlotu/wylotu Rury:
Z PE-HD.
rozsączające,
rozdzielające
nawiewne.
Kolana, wywiewki:
Z PE-HD
Geowłóknina
4 2,0 m3 600 l/ dobę 1 szt. 48 mb 160/110  48 mb
6 mb
3 mb
5 szt.
3 szt.
48 mb
5-6 3,0 m3 900 l/ dobę 1 szt. 48 mb 160/110  48 mb
6 mb
3 mb
5 szt.
3 szt.
48 mb
7-11 5,0 m3 1800 l/ dobę 1 szt. 90 mb 160/110  90 mb
10 mb
3 mb
7 szt.
5 szt.
90 mb
12-22 10,0 m3 3300 l/ dobę 1 szt. 160 mb 160/110  160 mb
10 mb
3 mb
7 szt.
5 szt.
160 mb

 
facebook